Slechts 30% van alle initiatieven slagen.

Veranderen is lastig, lastig om uit je comfortzone te stappen, naar de organisatie kijken wie het eerste gaat bewegen...Denk eens terug aan je laatste persoonlijke doelstelling, heb je deze gerealiseerd? 

 

Om succesvol te veranderen kost tijd, een simpele persoonlijke verandering kost al snel een aantal maanden voordat deze is ingebed in je systeem.

Succesvol veranderen is terug te voeren tot drie belangrijke pijlers:

  • Het doel, welke resultaten wil je behalen? 

  • De mens welke (gedrags)verandering is er nodig voor het bereiken van het resultaat?

  • Welke ondersteuning is er nodig voor de ontwikkeling op vaardigheden en competenties?

Het doel,

 

  • Een krachtige en compacte omschrijving welke onthoudbaar en richting gevend is voor iedereen binnen de organisatie.

  • De urgentie voor de veranderingen waarbij er niet alleen op de "buitenkant" wordt gefocust. "Want als we niet dan....."

  • Scherp oog voor de meerwaarde met een heldere voorstelling  van het gewenste resultaat op de verschillende niveaus binnen de organisatie. "Voelen is doen"

De mens,

  • De mindset en het vermogen tot het vaststellen van een gemeenschappelijke visie (herkennen, erkennen)

  • Welke gedrag is er nodig voor het bereiken van het gewenste resultaat.(actie)

  • Draagvlak samenwerking met de verschillende niveaus binnen de organisatie. (Iedereen dient hetzelfde belang)

  • Praat in ontwikkeldoelen in plaats van prestatie. (Wat heb je nodig?)

"Wanneer je de huidige locatie niet invoert in je navigatiesysteem ga je de eindbestemming nooit bereiken"