Waarom zoveel initiatieven mislukken

Het mislukken van initiatieven is op hoofdlijnen terug te voeren op twee belangrijke factoren;

  • Het doel

  • De menselijke factor

Het doel,

 

Iedere ambitie begint met het duidelijk in kaart hebben van de verschillende omgevingsfactoren waarmee uw organisatie te maken heeft of te maken krijgt. Al deze veranderingen doen een aanspraak op het adaptief vermogen van uw medewerkers en uw organisatie.

Om veranderingen op een succesvolle manier te communiceren en te organiseren zijn er een aantal belangrijke uitgangspunten;

  • Een krachtige en compacte omschrijving van het doel welke onthoudbaar en richting gevend is voor iedereen binnen de organisatie.

  • De urgentie voor de veranderingen waarbij er niet alleen op de "buitenkant" wordt gefocust. "Want als we niet dan....."

  • Scherp oog voor de meerwaarde met een heldere voorstelling  van het gewenste resultaat.

De menselijke factor,

 

Mensen, met alle vaardigheden en competenties zijn de succesfactoren binnen iedere organisatie. 

  • De juiste mindset en het vermogen tot het creëren van een gemeenschappelijke visie welke aansluit mindset waarinhet herkennen en erkennen dat er een verandering mogelijk is. 

 

Spreekt de aanpak u aan? Neem contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Focus op nieuw gedrag

Het krijgen van een duidelijk beeld kan best wel eens verwarrend zijn, als individu kijken we door onze eigen bril. Hierdoor hebben we door de jaren heen onze eigen "waarheid" gecreëerd. Verschillen in interpretatie zullen voor de nodige discussies gaan zorgen. Dit is nodig om het veranderproces op gang te brengen. Het leert ons waar de focus op moet liggen,  zodat we niet in oude gedragspatronen terugvallen. 

Hands-on

Onze aanpak is praktisch. Wij kennen de praktijk en staan graag met onze voeten in de klei. Verwacht van ons geen uitgebreide verbetervoorstellen en analyses. Wij gaan bewegen en laten ons niet beïnvloeden door de eerste de beste teleurstelling. Vanuit duidelijke kaders stropen we onze mouwen op en laten uw organisatie van binnen uit bewegen.