WIJ KRIJGEN ENERGIE VAN U!

Wanneer wij een actieve bijdrage mogen leveren aan het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers, team(s) en organisatie. Het doel?  Het realiseren van uw toekomstbestendige ambitie. Samen aan de slag of het nu gaat om een wens of een noodzaak.

Een heldere beeldvorming is kenmerkend voor onze aanpak. Wij zijn hierin getraind. Door in gesprek te gaan en weg te blijven uit oordeelsvorming, ontstaan er gave en waardevolle gesprekken. De basis voor de volgende stappen in het ontwikkelingsproces. Wij doen een beroep op eigenaarschap en vakmanschap op ieder niveau binnen de organisatie. 

“Waarneming stopt wanneer de oordeelsvorming begint”

 

In onze huidige maatschappij lijken we geaccepteerd te hebben dat we elkaar continu moeten beoordelen. Het gebeurd in een split-second, bewust of onbewust.  We dreigen te bezwijken onder de als maar toenemende regelzucht en bureaucratisering. Daardoor is de illusie ontstaan dat we gedrag kunnen vastleggen in gedragscodes en protocollen. Is het dan vreemd dat organisaties steeds minder wendbaar worden? 

Kom laten we gaan samenwerken,  elkaar aan spreken zonder te veroordelen, er energie gaat stromen op de vraag “welke bijdrage heb jij vandaag geleverd aan het bereiken van het gewenste resultaat?” Iedere ontwikkeling begint tenslotte bij persoonlijke ontwikkeling.

Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.