top of page
DI_WitGrijs.png

AANPAK 

one day or day one.jpg
DI_GrijsGoud.png

Wat wil je?

Waar sta je?

Wat kun je?

Wat ga je doen?

DI_GrijsGoud.png

Inzicht gevende vragen, vragen die de kern raken. Wij blijven niet te lang stilstaan bij het verleden

Wij gaan uit van het .

 in relatie tot de klant, medewerkers en de omgevingsfactoren.

 

  Met een frisse blik, door vanuit verschillende invalshoeken, ogenschijnlijk complexe zaken terug te brengen tot de kern geven wij inzicht. Wij inspireren en realiseren en hebben een scherp oog voor weerstanden welke veranderingen met zich mee kunnen brengen op individueel, team en organisatieniveau.

Een intensief programma gebaseerd op bedrijfskundige en psychologische inzichten waarin onze experts intensief getraind zijn.

Hardt verbinden, onthoudbaar, begrijpbaar en blijvend toepasbaar voor iedereen zowel zakelijk als privé!

 

DI_GrijsGoud.png

Verandering begint bij het zetten van de eerste stap...

Vanuit een nieuwe mindset mouwen op stropen en stap voor stap bewegen richting het gewenste resultaat. Coaching en training op basis van behoefte, geen individu is hetzelfde laat staan een team of organisatie. Om die reden is onze aanpak altijd maatwerk.

Door nieuw gedrag te adopteren en dit toe te passen in de praktijk leren we elkaar aan te spreken zonder te veroordelen. Wij begrijpen als geen ander hoe moeilijk en confronterend dit soms ook kan zijn.  Maar wees je er terdege van bewust dat dit de belangrijkste stap is om te zetten en alles bepalend is voor het behalen van successen.

Door te kijken in oplossingen gaat er (weer) energie stromen op de vraag;

“welke bijdrage heb jij vandaag geleverd aan het bereiken van het gewenste resultaat?” 

DI_GrijsGoud.png

Kennis

De combinatie theorie en het direct toepassen in de praktijk is kenmerkend voor onze aanpak. Naast theoretische inzichten bieden wij praktische handvatten welke als bakens in het ontwikkelingsproces worden ingebed. Door continu de verbinding te maken met de praktijk levert dit direct zichtbare resultaten op. 

Mindset

De juiste mindset is basis en van fundamenteel belang voor het succesvol laten slagen van iedere ontwikkeling. Het gaat om het  herkennen en erkennen. Want succesvol bewegen begint altijd vanuit een intrinsieke motivatie. Besef dat, IK maak de keuze!

Gedrag

Bij iedere gebeurtenis heb je een keuze. Kijken In Kansen (KIK) het nemen van eigenaarschap, het gevoel dat je invloed hebt. Of Denken In Problemen (DIP) het gevoel dat je geen invloed hebt.  Door eigenaarschap te nemen en  het lef hebben uit je comfortzone te stappen begint je persoonlijke ontwikkeling.

Meetbare resultaten

Concrete doelstellingen vertaald in meetbare resultaten. Belangrijk om de voortgang te bewaken en bij te kunnen sturen bij afwijking.  Naast monitoring van de "harde" resultaten beschikken wij over een methode waarbij ook de "zachte" criteria worden getoetst.

DI_GrijsGoud.png
bottom of page