Wat wil je?

Waar sta je?

Wat kun je?

Wat ga je doen?

Het zijn inzicht gevende vragen, vragen die de kern raken. Wij blijven niet te lang stilstaan bij het verleden

Wij gaan uit van het .

 in relatie tot de klant, medewerkers en de omgevingsfactoren waarmee de organisatie te maken heeft of krijgt. 

 

  Met een frisse blik, vanuit verschillende invalshoeken, ogenschijnlijk complexe zaken terug te brengen tot de kern geven wij inzicht. Wij inspireren en realiseren, van strategie tot uitvoering.

Een aanpak gebaseerd op bedrijfskundige en psychologische inzichten en vele jaren praktijkervaring.

Hardt verbinden, onthoudbaar, begrijpbaar en toepasbaar voor iedereen zowel zakelijk als privé!

Of het nu gaat om optimalisatie of transformatie.

 

Gaan we samen aan de slag?

Wij hebben er zin in! Vanuit een nieuwe mindset mouwen op stropen en bewegen richting het gewenste resultaat. Coaching en training op basis van behoefte, handige inzichten leiden tot nieuwe uitzichten. Samen met de poten in de klei, vallen en weer opstaan. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Nieuw gedrag adopteren en toepassen in de praktijk, hoe moeilijk en confronterend het soms ook kan zijn.

Samenwerken aan concrete doelstellingen, elkaar aanspreken zonder te veroordelen, zodat er (weer) energie gaat stromen op de vraag “welke bijdrage heb jij vandaag geleverd aan het bereiken van het gewenste resultaat?” 

De weg ernaartoe is vaak waardevoller dan het behalen van het doel op zich..

Kennis

De combinatie theorie en het direct toepassen in de praktijk is kenmerkend voor onze aanpak. Naast theoretische inzichten bieden wij praktische handvatten welke als bakens in het ontwikkelingsproces worden ingebed. Door continu de verbinding te maken met de praktijk levert dit direct zichtbare resultaten op. 

Mindset

De juiste mindset is basis en van fundamenteel belang voor het succesvol laten slagen van iedere ontwikkeling. Het gaat om het  herkennen en erkennen. Want succesvol bewegen begint altijd vanuit een intrinsieke motivatie. Besef dat, IK maak de keuze!

Gedrag

Bij iedere gebeurtenis heb je een keuze. Kijken In Kansen (KIK) het nemen van eigenaarschap, het gevoel dat je invloed hebt. Of Denken In Problemen (DIP) het gevoel dat je geen invloed hebt.  Door eigenaarschap te nemen en  het lef hebben uit je comfortzone te stappen begint je persoonlijke ontwikkeling.

Meetbare resultaten

Concrete doelstellingen vertaald in meetbare resultaten. Belangrijk om de voortgang te bewaken en bij te kunnen sturen bij afwijking.  Naast monitoring van de "harde" resultaten beschikken wij over een methode waarbij ook de "zachte" criteria worden getoetst.