top of page

TIPS

De belangrijkste redenen waarom veranderingen niet het gewenste resultaat opleveren;

  • Het blijven praten en ontbreken van actie.

  • Top down benadering, het opleggen van de veranderingen. (verandermoeheid)

  • Als veranderingen als een project benaderd worden, met een begin en een eind.

De twee pijlers welke essentieel zijn om samen met de klant het verschil te maken;

Het doel

 

  • Een krachtige en compacte omschrijving welke onthoudbaar en richting gevend is voor iedereen binnen de organisatie.

  • De urgentie voor de veranderingen waarbij er niet alleen op de "buitenkant" wordt gefocust. "Want als we niet dan....."

  • Scherp oog voor de meerwaarde met een heldere voorstelling  van het gewenste resultaat op de verschillende niveaus binnen de organisatie. "Voelen zorgt voor beweging"

Een doel zonder een plan is slechts een
shutterstock_551906173 comfort zone succ

De mens,

  • De mindset en het vaststellen van de gemeenschappelijke visie (herkennen, erkennen).

  • Welke gedragsverandering is er nodig (actie).

  • Draagvlak voor samenwerking met de verschillende afdeling(en) binnen de organisatie. (Iedereen dient hetzelfde belang)

  • Praat in ontwikkeldoelen in plaats van prestatie. (Wat heb je nodig?)

Een gezonde balans tussen de verschillende bouwstenen van uw organisatie zijn de voorwaarde om succesvol te transformeren. Waarbij de ene organisatie het menselijke aspect aandacht verdient is bij een andere organisatie een zakelijkere aanpak noodzakelijk. 

De quickscan geeft eenvoudig inzicht welke bouwstenen binnen uw organisatie aandacht nodig hebben.

bottom of page