"Het succesvol uitvoeren van veranderingen blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Volgens wetenschappers falen tussen de 40 en 70% van alle initiatieven. Denk hierbij aan vastgelopen verander- en verbeterprogramma’s, projecten die niet van de grond komen of compleet in de soep draaien en over faalkosten maar te zwijgen...."

Of het nu gaat om veranderende wet- en regelgeving, schaarste op de arbeidsmarkt, marges welke onder druk staan of een veranderende klantvraag. Van iedere organisatie wordt verwacht dat ze op een flexibele manier anticipeert op de steeds sneller veranderende omgevingsfactoren. Of het nu gaat om optimalisatie of transformatie, dagelijks wordt er een beroep gedaan op de wendbaarheid van uw organisatie.

Veranderen is ontwikkelen, en ja, veranderingen gaan gepaard met weerstand, onzekerheid en soms zelfs onbegrip voor het onbekende. Het gaat over communicatie, het stellen van concrete doelen, sturen op onderlinge samenwerkingen en het nemen eigenaarschap. Ontwikkelen is een continu proces van leren, voelen en doen. Met een frisse blik en praktische inzichten leveren onze experts een actieve bijdrage aan uw veranderopgaaf. Door hard en hart met elkaar te verbinden gaan we bewegen vanuit de kern van uw organisatie. 

Verbinden

De twee pijlers welke essentieel zijn om samen met de klant het verschil te maken;

Het doel

Een heldere ambitie vertaald in concrete doelstellingen vormen de basis voor iedere veranderopgaaf.

--

Voor wie doe je het?

De mens,

 Organisatieontwikkeling is een combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen maken de organisatie en bepalen de organisatiecultuur.

  --

Waar doe jij het voor?

Resultaat

Een wendbare organisatie, tevreden klanten en betrokken medewerkers welke op een proactieve wijze werken aan uw toekomstbestendige organisatie.

Meetbare resultaten? Gegarandeerd, en wanneer u wenst maken wij daar harde afspraken over.  

"Hardtinbedrijf; doen wat je zegt en zeggen wat je doet, door hard te zijn op de inhoud met hart voor de mens"

Heeft u een wens of een noodzaak? Maak een afspraak voor een vrijblijvende inspiratiesessie. 

Adres

Duistervoordseweg 57
7391 CB Twello

 

Email

welkom@hardtinbedrijf.nl

 

Telefoon

+31 (0)6 - 47790656