"Het succesvol uitvoeren van veranderingen blijkt in de praktijk nogal een lastige opgave. Volgens wetenschappers falen tussen de 40 en 70% van alle initiatieven. Denk hierbij aan vastgelopen verander- en verbeterprogramma’s of projecten die niet of moeizaam van de grond komen.

Los van de financiële consequenties heeft het ook gevolgen voor de motivatie van medewerkers en haar omgeving.

Of het nu gaat om maatschappelijke of technologische ontwikkelingen, marges welke onder druk staan of een veranderende klantvraag. Van iedere organisatie wordt verwacht dat ze op een flexibele manier anticipeert op de steeds sneller veranderende omgevingsfactoren

Veranderen is mensenwerk, het gaat over het activeren van eigenaarschap en samenwerking(en) vanuit een gezamenlijke intentie. 

Met een frisse blik en praktische inzichten, leveren onze experts een actieve bijdrage aan uw uitdaging. Op individueel, team of organisatieniveau.

Bewegen, of het nu gaat om een wens of een noodzaak, door te leren, voelen en doen.

DOEN is ervaren en dat is wat BEKLIJFT

Verbinden

De pijlers welke essentieel zijn om de verschillende in- en externe behoeften met elkaar te verbinden;

HARD

Het doel; een heldere ambitie vertaald in concrete doelstellingen vormen de basis.

---

Voor wie doe jij het?

HART

 De mens; het combineren van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen maken de organisatie, en zijn de sleutel tot succes.

  ---

Waar doe jij het voor?

Resultaat

Een wendbare organisatie met tevreden klanten waar betrokken medewerkers vanuit heldere doelstellingen op een professionele manier samenwerken aan uw ambitie. Bewegen vanuit de kracht van imperfectie.

Meetbare resultaten? Gegarandeerd, en wanneer u wenst maken wij daar harde afspraken over.  

"Hardtinbedrijf, hard op de inhoud met hart voor de mens"

Bezoekadres

Rijksstraatweg 67
7391 MJ Twello

Email

welkom@hardtinbedrijf.nl

 

Telefoon

+31 (0)85 130 26 69