"Het succesvol uitvoeren van veranderingen blijkt in de praktijk nogal een lastige opgave. Volgens wetenschappers falen tussen de 40 en 70% van alle initiatieven. Denk hierbij aan vastgelopen verander- en verbeterprogramma’s of projecten die niet of moeizaam van de grond komen.

"Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg"

-Albert Einstein-

Of het nu gaat om een COVID, maatschappelijke of technologische ontwikkelingen of een veranderende klantvraag. Van iedere organisatie wordt verwacht dat ze wendbaar anticipeert op de steeds sneller veranderende omgevingsfactoren

De menselijke factor, jij bent de sleutel tot succes 

Veranderen is mensenwerk, het begint met bewustwording vanuit een duidelijke behoefte

Eigenaarschap nemen om te gaan bewegen richting het gewenste resultaat vanuit een nieuwe mindset.

 

Met een frisse blik leveren onze experts, een actieve bijdrage aan de veranderopgaaf.

Heeft u een wens of een noodzaak?

Want iedere verandering begint altijd met het zetten van de eerste stap....

Wij geloven in doen, want DOEN beklijft en dat is nodig voor beweging!

De verbinding

De pijlers welke essentieel zijn om de verschillende in- en externe behoeften met elkaar te verbinden;

HARD

Het doel; een heldere ambitie vertaald in concrete doelstellingen geven focus en vormen de basis.

---

Voor wie doe jij het?

HART

 De mens; het combineren van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen maken de organisatie, en zijn de sleutel tot succes.

  ---

Waar doe jij het voor?

Resultaat

Een wendbare organisatie met tevreden klanten waar betrokken medewerkers vanuit heldere doelstellingen op een professionele manier samenwerken aan uw ambitie. Bewegen vanuit de kracht van imperfectie.

Meetbare resultaten? Gegarandeerd, en wanneer u wenst maken wij daar harde afspraken over.  

"Hardtinbedrijf; hard op de inhoud met hart voor de mens"

Bezoekadres

Rijksstraatweg 67
7391 MJ Twello

Email

welkom@hardtinbedrijf.nl

 

Telefoon

+31 (0)85 130 26 69