"Het succesvol uitvoeren van veranderingen blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Volgens wetenschappers falen tussen de 40 en 70% van alle initiatieven. Denk hierbij aan vastgelopen verander- en verbeterprogramma’s of projecten die niet of moeizaam van de grond komen.

Heeft u inzicht hoeveel energie en middelen hiermee verloren gaan?

Of het nu gaat om technologische ontwikkelingen, de veranderende arbeidsmarkt, marges die onder druk staan of een veranderende klantvraag. Van iedere organisatie wordt verwacht dat ze op een flexibele manier anticipeert op de continu veranderende omgevingsfactoren

Succesvol veranderen is mensenwerk, het gaat over het activeren van eigenaarschap en samenwerking vanuit een duidelijke intentie, gedreven vanuit een wens of een noodzaak. 

Met een frisse blik en praktische inzichten leveren onze experts een actieve bijdrage aan uw veranderopgaaf.

Samen bewegen vanuit de kern van uw organisatie door te leren, voelen en doen.

Verbinden

De pijlers welke essentieel zijn om samen met de klant het verschil te maken;

Het doel

Een heldere ambitie vertaald in concrete doelstellingen vormen de basis.

---

Voor wie doe jij het?

De mens,

 Organisatieontwikkeling is een combinatie van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen maken de organisatie en bepalen het succes.

  ---

Waar doe jij het voor?

Resultaat

Een wendbare organisatie, tevreden klanten en betrokken medewerkers welke op een proactieve wijze samenwerken aan uw toekomstbestendige organisatie. Collectief bewegen vanuit de kracht van imperfectie.

Meetbare resultaten? Gegarandeerd, en wanneer u wenst maken wij daar harde afspraken over.  

"Hardtinbedrijf, hard op de inhoud met hart voor de mens"

Adres

Duistervoordseweg 57
7391 CB Twello

 

Email

welkom@hardtinbedrijf.nl

 

Telefoon

+31 (0)85 130 26 69