"In onze huidige maatschappij lijken we geaccepteerd te hebben elkaar continu te moeten beoordelen en veroordelen. Het gebeurd in een split-second, bewust maar vaak onbewust. We dreigen te bezwijken onder de alsmaar toenemende regelzucht en bureaucratisering. Er een illusie is ontstaan dat gedrag vastgelegd kan worden in procedures, instructies  en afvinklijsten.

Er een systeem is gecreëerd waarbij organisaties mechanisch bestuurd, beheerst en gecontroleerd worden, en het systeem het doel is geworden...."

De mens is het hart van iedere organisatie. Ondanks alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen blijft de menselijke factor de sleutel tot succes. 

Voor nu, morgen en in de toekomst!

Jaarlijks stijgende percentages zijn de realiteit dat WIJ de maatschappelijke achtbaan steeds moeilijker bij kunnen houden.   

17% van de medewerkers ervaart burn-out klachten (bron ministerie van volksgezondheid 2019).

23% van de 60 plussers neemt nog deel aan het arbeidsproces (bron CBS 2019).

"Is dit toekomstbestendig...?"

 

 

Hoe staat jij in verbinding met je klant, medewerkers en omgeving?