top of page
Uitzicht uit vliegtuig

OVER ONS

Over ons_edited.png

"In onze huidige maatschappij lijken we geaccepteerd te hebben elkaar continu te moeten beoordelen en veroordelen. Het gebeurd in een split-second, bewust maar vaak onbewust. We dreigen te bezwijken onder de alsmaar toenemende regelzucht en bureaucratisering. Er lijkt een illusie te zijn ontstaan dat gedrag vastgelegd kan worden in procedures, instructies  en afvinklijsten.

Systemen zijn gecreëerd waarbij organisaties mechanisch bestuurd, beheerst en gecontroleerd  kunnen worden."

Hoe  wendbaar is uw organisatie? 

De mens is het hart van iedere organisatie en bepaald of deze succesvol is of niet. 

Voor nu, morgen en in de toekomst!

Jaarlijks stijgende percentages zijn een confronterende weergave dat er veranderingen noodzakelijk zijn.

17% van de medewerkers ervaart burn-out klachten (bron ministerie van volksgezondheid 2019).

23% van de 60 plussers neemt nog deel aan het arbeidsproces (bron CBS 2019).

Hoe staat uw organisatie in verbinding met haar medewerkers, klanten, leveranciers en de samenleving?

bottom of page