"In onze huidige maatschappij lijken we geaccepteerd te hebben elkaar continu te moeten beoordelen en veroordelen. Het gebeurd in een split-second, bewust maar vaak onbewust. We dreigen te bezwijken onder de almaar toenemende regelzucht en bureaucratisering. Hierdoor lijkt de illusie te zijn ontstaan dat gedrag vastgelegd kan worden in procedures, instructies  en checklijsten.  Er een systeem  gecreëerd is, vaak proces en financieel  gedreven, waarbij organisaties rationeel bestuurd, beheerst en gecontroleerd kunnen worden..."

Het hart van iedere organisatie is de mens. Ondanks alle technologische ontwikkelingen is de menselijke factor bepalend voor het  succesvol functioneren van iedere organisatie. Voor nu, morgen en in de toekomst!

Jaarlijks stijgende percentages zijn een trieste weergave dat de menselijke factor de maatschappelijke achtbaan steeds slechter bij kan houden. 

Feiten:

17% van de medewerkers ervaart burn-out klachten (bron ministerie van volksgezondheid 2019).

23% van de 60 plussers neemt nog deel aan het arbeidsproces (bron CBS 2019).

Personeelstekorten hebben inmiddels een recordstand bereikt (bron CBS 2019)

"Is dit duurzaam?  Of liever gezegd toekomstbestendig?"

Wij blijven niet te lang stilstaan bij het verleden. Geen oeverloze analyses die er vandaag niet meer toe doen. Want morgen is vandaag alweer geschiedenis en om daar veel energie in te stoppen zal niet bijdragen aan het resultaat voor de toekomst.

Terug naar de basis. Voor welke uitdaging(en) staat de organisatie in relatie tot de klant, haar medewerkers en een succesvolle toekomst?  Door met een frisse blik, vanuit verschillende invalshoeken, ogenschijnlijk complexe zaken terug te brengen tot de kern geven wij helderheid. Met heldere doelstellingen, sturen op eigenaarschap en samenwerking, gaan wij collectief concrete en blijvende resultaten behalen. Har(d)t ontwikkelen aan uw toekomstbestendige organisatie.

 

Geïnspireerd, en wilt u weten wat we voor u of uw organisatieverandering kunnen betekenen?